Erfpacht

Voorstel overstapen naar eeuwigdurende erfpacht bekend

B&W van Amsterdam heeft haar voorstellen voor de overgang van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht bij bestaande woningen bekend gemaakt. Deze voorstellen moeten na inspraak nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De gemeente heeft een rekentool gemaakt voor erfpachters waarmee u kunt uitrekenen wat de overstap in 2017 u kost op basis van het voorgestelde beleid. Deze berekening geldt voor het geval dat de B&W voorstellen in juni door de gemeenteraad worden aangenomen. Het is een indicatie. Voor een aantal erfpachters werkt de tool het niet omdat sommige referenties nog niet aanwezig zijn.

De voorstellen zijn bij de Makelaars Vereniging Amsterdam en de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, SEBA en de oppositie in de raad slecht ontvangen. U kunt zelf of samen met anderen inspreken. U kunt hier meer over lezen op de pagina “Hoe werkt de inspraak”. Uiteraard  is het debat ook op AT5, Twitter, Facebook en het Parool en andere kranten en in vele zaaltjes te volgen.

Welke keuzes heeft u als (toekomstige) woningbezitter op erfpachtgrond?

  1. Uw erfpacht is afgekocht tot 2035
  • Eeuwigdurende canon: tot 2035 verandert niets, daarna gaat de canon in; deze fluctueert met inflatie.
  • Voor eeuwig afkopen: de afkoopsom wordt direct berekend, en daarbij telt de looptijd tot 2035 mee. Daarna bent u overal vanaf.

Niets doen: in 2035 kunt u de ­erfpacht opnieuw afkopen voor vijftig jaar of alsnog een andere keuze maken.

2. U betaalt jaarlijks de canon tot 2035

  • De canon gaat na 2035 opnieuw in, tot dan blijft alles bij het oude. Na 2035 stijgt die canon met inflatie.
  • Eeuwigdurend afkopen: dan koopt u zowel de jaarlijkse canon tot 2035 af als de betalingen daarna. Hiervoor is wel een zak geld nodig, maar dan bent u overal vanaf.

Niets doen: dan krijgt u in 2035 een aanbod voor een nieuw canon voor 50 jaar en één voor eeuwig.

3. U bent van plan een huis te kopen:

  • Eeuwigdurende canon, die elk jaar met de inflatie mee stijgt, of u zet de canon voor vijftig jaar vast. Ook dan stijgt die mee met de inflatie.
  • Voor eeuwig afkopen. U betaalt een fors bedrag, maar dan bent u overal vanaf. Dit bedrag kunt u wellicht meefinancieren in de hypotheek.

Niet gevonden wat u zocht?