Over !WOON

Over !WOON

Zelfstandige en sterke bewoners en bewonersorganisaties zijn essentieel voor fijn wonen in een goede buurt. Individuele bewoners, bewonerscommissies, huurderskoepels, belangenverenigingen en bewoners met vragen rondom wonen  kunnen bij !WOON terecht. Zo verstevigen bewoners hun grip en invloed op hun eigen buurt en daarmee hun zelfstandigheid. !WOON ondersteunt bewoners van het wegwijs maken van bewoners in de buurt tot het opzetten van een buurtcoöperatie.

 

 

Ondersteuning van bewoners & -commissies

 

Bij de lokale teams van !Woon kunnen huurders en eigenaar-bewoners terecht met al hun vragen en klachten over wonen. De medewerkers van de Wijkteams helpen huurders en bewoners met hun problemen.

 

Lees meer

 

Ondersteuning huurderskoepels en huurdersorganisaties

 

Belangenbehartigers van bewoners en huurders die goed geïnformeerd op pad willen gaan, kloppen ook met grote regelmaat bij !Woon aan. Wij bieden voor al deze organisatie maatwerk dat past bij de specifieke belangenbehartiger.

 

Lees meer

 

 

Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

 

!Woon helpt de bewoners om een nieuwe manier van duurzame bewonersparticipatie mogelijk maken. Die kennis delen we met andere partijen en bewoners, waardoor iedereen kan profiteren van de opgedane kennis en methoden.

 

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiebesparen

 

De energielasten maken een groot gedeelte uit van de totale kosten om te kunnen wonen. En in een stad met veel oude woningen, zoals Amsterdam, is hier nog veel winst te behalen. !Woon ondersteunt samen met de Wijkteams bewoners bij het zelf werken aan energiebesparing en bij de onderhandelingen over de grotere isolatie ingrepen door de verhuurder en/of VVE.

 

Lees meer

 

Wonen & zorg

 

Niet iedereen kan alles zelf. En dan is het goed om gezamenlijk op te trekken. Dit geldt in grote mate voor mensen die op een bepaalde manier zorg nodig hebben.  Via Wooncoaches voor ouderen en ondersteuning van De Latei ondersteunen wij bewoners.

 

Lees meer

 

Cursussen

 

Bewoners willen graag up to date blijven. Op de inhoud, op het gebied van communicatie en op de presentatie van hun organisatie. Daarom biedt !Woon ook de nodige cursussen aan bewoners om up to date te blijven van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen op het vlak van bewonersparticipatie en het betrekken van je achterban

 

Lees meer