Over !WOON

Onze missie:

!WOON maakt u wegwijs in wonen

Informeert, adviseert en ondersteunt Amsterdammers

*  bij hun woonvragen en woonkwesties, individueel of collectief

*  bij het realiseren van hun oplossing, nieuw idee of kans

Levert een bijdrage aan de stad

*  speelt in op gemeentelijke agenda’s én de behoefte van bewoners

*  signaleert, rapporteert en verbindt praktijk en beleid

*  staat voor samenwerken aan oplossingen

Is eigentijds en klantgericht

*  goed bereikbaar, ook in de avonduren, zowel persoonlijk als digitaal

*  faciliterend voor wie het zelf kan, ondersteunend waar dat nodig is

*  zet veel voorkomende vragen en actuele kwesties om in proactieve inzet

Is deskundig en onafhankelijk

 

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die tevens de directie vormt. De stichting kent daarnaast een Raad van Toezicht  met de volgende leden:

Dhr. O. Ramadan Voorzitter
Mw. L.A. de Jong Vice voorzitter
Mw. G. Mohebbi Algemeen lid
Dhr. H.L.F.B. Putten Algemeen lid
Mw. A.J.P.M. Wilbers Algemeen lid
Mw. J.F. van Pijpen Algemeen lid
Mw. C.E. Hooiveld Algemeen lid

De Raad van Toezichtleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 1500 netto per jaar.

Beloningsbeleid

De medewerkers vallen onder de CAO Welzijn.
De directeur/bestuurders vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening, schaal 14. Dit valt ruim binnen de WNT normen.

Klachtenreglement

!WOON hecht veel waarde aan tevredenheid van bewoners en betrokken organisaties over ons advies en ondersteuning. Heeft u hierover opmerkingen of klachten? Dan horen wij die graag. Wilt u uw klacht formeel aan ons voorleggen? Dat kan via de klachtencoördinator, werkzaam bij het bedrijfsbureau. De manier waarop !WOON met klachten omgaat staat beschreven in het Klachtenreglement. Dat kunt u hier downloaden (pdf, 285 kB)