nieuwsbrief header Bewonersinitiatief & invloed 1200 pixi
De staat van de huurder 2022 - signaleringen
We zien in ons dagelijks werk hoe regels uitpakken en waar knelpunten en mogelijkheden zijn. We hebben een selectie gemaakt van de signalen uit 2022 en die in tien thema’s gegroepeerd. Lees meer

Nieuwe datum Woontop Jongeren 15 mei

De Woontop Jongerenhuisvesting 2023 heeft een nieuwe datum: de avond van 15 mei! In gesprek met de wethouder? Aansluiten bij een wooncoöperatie? Spoedcursus over je huurrechten? Je vind het allemaal bij de Woontop, in Pakhuis de Zwijger. Praat mee over de toekomst van jongerenhuisvesting! Lees meer en meld je aan

10 mei: Samen sterk voor beter wonen in Nieuw-West

Samen sterk voor beter wonen in Nieuw-West
Woensdag 10 mei organiseren we een uitwisseling ‘Samen Sterk voor Beter Wonen’ voor Bewonerscommissies en VvE’s in Nieuw-West. Hier gaan we met elkaar in gesprek over zes belangrijke thema’s om van elkaar te leren en samen op te trekken. Lees meer

Hoe helpt CONSENT-training Woongroep Weesp?

In Weesp werkt een groep 50+’ers aan hun eigen wooncoöperatie. Besluiten zijn van groot belang voor ieders toekomstige woonplek. Dit vraagt om een omgeving, die ieder een gelijkwaardige stem geeft om veilige keuzes te maken. De CONSENT training van !WOON helpt. Lees meer
Hoe helpt CONSENT-training Woongroep Weesp?

!WOON in Nationaal Programma Samen Nieuw-West

!WOON partner in Nationaal Programma Samen Nieuw-West
!WOON is mede ondertekenaar van het convenant Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Meer dan 50 organisaties zetten zich in om samen te bouwen aan een kansrijke toekomst voor alle bewoners van Amsterdam Nieuw-West. Lees meer

Wooncoöperatie ook in Utrecht in de lift

Na Amsterdam zet ook Utrecht zich in voor meer Wooncoöperaties. Samen met de gemeente en Cooplink organiseerde !WOON een informatieavond. Ons Handboek blijkt een nuttig instrument voor een ieder die interesse heeft of bezig is met een initiatief. Kijk hier
Wooncoöperatie ook in Utrecht in de lift

Verbeter het contact met je buren

Verbeter het contact met je buren
40 mensen in gesprek met de bewonerscommissie van Wiborgeiland. Insteek van de bijeenkomst: 'Samen Prettig wonen’. Het beoogde resultaat is heldere afspraken, inzicht in ieders verhaal en concrete voorstellen ter verbetering van onderling contact.
Lees meer

Stel de huurder centraal, zeggen Huurderskoepels

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) besprak de nieuwe woonvisie 'Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting' met een brede achterban. Dat levert de inzet in de onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken met de gemeente. Bekijk de inzet hier
Stel de huurder centraal, zeggen Huurderskoepels

Succes bij dubbelglas project met een hele lange adem

Succes bij dubbelglas project met een hele lange adem
De aanhouder wint: na 8 jaar krijgen bewoners van 200 woningen in Cronenburg en Egelenburg in Buitenveldert isolerend dubbelglas in nieuwe kozijnen. Het praktijkvoorbeeld toont hoe een project in verschillende fases vast kan lopen. Lees meer

Ambtenaren actief als energiecoach

De Gemeente Amsterdam riep ambtenaren eind 2022 op om zich in te zetten als vrijwillige energiecoach. Dat leidde tot meer dan 60 nieuwe energiecoaches.

Lees meer
Ambtenaren Gemeente Amsterdam actief als energiecoach

Prettig en veilig ouder worden in de stad

Prettig en veilig ouder worden in de stad
Het is belangrijk dat mensen prettig en veilig zelfstandig kunnen blijven wonen als ze ouder worden. Gemeente en !WOON informeren stimuleren ouderen om na te denken over wat ze willen als hun situatie verandert, bijvoorbeeld als de gezondheid achteruit gaat.
Lees verder

Actienetwerk 15% gas terug wint Bloomberg award

!WOON doet mee in het Actienetwerk 15% GasTerug. Onlangs ontving het Actienetwerk de internationale Bloomberg prijs. Lees meer
Actienetwerk 15% gas terug wint Bloomberg award
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een kennis en wil je hem voortaan zelf ontvangen? Of een van onze andere nieuwsbrieven?
twitter facebook linkedin