nieuwsbrief-headers_600px_VVE
Ook in 2024 kunt u ook weer rekenen op onze hulp. Eigenaar-bewoners en (kleine) VvE's kunnen gratis bij ons terecht. Neem telefonisch contact op via 020 5230130 of per email via vve@wooninfo.nl. We wensen u fijne feestdagen en veel woonplezier.

Graag wijzen we u vast op de volgende gratis webinars (van 19.30 - 20.15)
15 januari Webinar overtredingen in de VvE
30 januari Webinar VvE: Verbouwen
14 februari Webinar VvE: Help, ik woon in een VvE
29 februari Webinar VvE: Wijzigen van de splitsingsakte

Nieuwe Leidraad brandveilig beheer woongebouwen

Nieuwe Leidraad brandveilig beheer woongebouwen
Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ontwikkelde een leidraad waarmee gebouweigenaren en -beheerders eenvoudig een beheersplan kunnen opstellen en uitvoeren voor het brandveilig beheren van hun woongebouwen. Lees verder

Meer aandacht voor duurzamere VvE's

Bij de grote opgave om de Amsterdamse woningvoorraad te verbeteren zijn Verenigingen van Eigenaren van groot belang. Het gaat om 60% van de woningen in Amsterdam; in totaal 294.000 woningen in zo'n 23.000 VvE's. Lees verder
kaft uitvoeringsplan isolatieoffensief 2024-2026

Meer geld beschikbaar voor verduurzamen van VvE's

Meer geld beschikbaar voor verduurzamen van VvE's
Verduurzaming van gebouwen met een Verenigingen van Eigenaars verloopt vaak moeizaam. Gelukkig komt de overheid VvE's tegemoet. Vanaf januari 2024 zijn er meer mogelijkheden voor subsidie voor verduurzaming.

Lees verder

Hoe zijn de financiën binnen uw VvE geregeld?

Sinds 1 januari 2021 is het voor VvE’s wettelijk verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud. Deze spaarpot wordt het reservefonds genoemd. Hoe zorgt u, samen met uw buren, voor een financieel gezonde vereniging?
Lees verder
Hoe zijn de financiën binnen uw VvE geregeld?

Wie bepaalt de agenda van de VvE vergadering?

Wie bepaalt de agenda van de VvE vergadering?
Jaarlijks horen de leden van de VvE minimaal één keer te vergaderen. Deze vergadering is aan regels gebonden en deze regels staan in het splitsingsreglement. Dit betekent ook dat deze regels voor iedere VvE anders kunnen zijn. Lees verder

Mag een eigenaar binnen een VvE zijn woning kamergewijs verhuren?

!WOON krijgt regelmatig vragen binnen van VvE’s en eigenaren over verhuur van kamers. Is het toegestaan? En onder welke voorwaarden? Kan de VvE verhuur verbieden? Dit zijn de stappen om erachter te komen. Lees verder
Mag een eigenaar binnen een VvE zijn woning kamergewijs verhuren?

Wie is de voorzitter van de VvE?

Wie is de voorzitter van de VvE?
'Ik ben de voorzitter van de VvE’ horen wij wel eens. Maar kan dit wel? Om maar met de deur in huis te vallen, nee. De VvE heeft geen voorzitter. Er is wel een voorzitter van de vergadering en/of een voorzitter van het bestuur. Lees verder

VvE-vergadering in het Engels?

Amsterdam wordt steeds internationaler. Wellicht merkt u dit ook in, bijvoorbeeld uw nieuwe buren in de VvE die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn. De kans is groot dat al snel wordt voorgesteld om in het Engels te vergaderen. Hoe gaat u hier als VvE mee om? Lees verder
VvE-vergadering in het Engels?
twitter facebook linkedin