nieuwsbrief header Bewonersinitiatief & invloed 1200 pixi

Nieuw: Handboek Wooncoöperaties Amsterdam

Handboek wooncoöperaties Amsterdam
Het handboek wooncoöperaties Amsterdam is een feit! !WOON adviseurs Clemens Mol en Tessa Buck hebben samen deze digitale gids geschreven voor startende groepen of mensen die geïnteresseerd zijn in de #wooncoöperatie. Je vindt er een schat aan informatie die je op weg helpt om jouw initiatief uiteindelijk de eindstreep te laten halen. Lees verder

Buurtplatformrecht: het recht om je te organiseren

Negen buurtplatforms verdeeld over de stad hebben zich verenigd in de Proeftuin Buurtplatformrecht. Samen met ambtenaren van de afdeling democratisering en gesteund door ons Team Sterke Buurten onderzoekt de proeftuin hoe je als buurt je positie te verstevigen. Lees verder
Buurtplatformrecht: het recht om je te organiseren

Meer kansen op woning voor Amsterdamse jongeren

Meer kansen op woning voor Amsterdamse jongeren
Een passende, betaalbare woning vinden in de stad is voor iedereen ontzettend moeilijk. Zeker ook wanneer je een jongere woningzoekende bent. Nu zijn er enkele verbeteringen om Amsterdamse jongeren iets meer kans te geven op WoningNet. Lees verder

Energiecoaches pleiten voor verduurzamen huurwoning

Twee van onze vrijwilligers zijn te zien in een filmpje om jongeren te enthousiasmeren om de petitie te tekenen om meer huurwoningen te verduurzamen. De GoedeZaak initieerde deze video waarin Steffi en Tijn vertellen over hun ervaringen. Als energiecoach bezoeken zij bewoners om energie bespaartips te geven. Lees verder
Teken de petitie om huurwoningen te verduurzamen

Geen koude winters meer voor deze bewoners in West

Geen koude winters meer voor deze bewoners in West
Bewoners van een pand aan de Frederik Hendrikstraat hebben na 6 jaar doorzetten eindelijk dubbelglas. Het voorstel dat ze in 2016 deden voor isolatieglas wees de verhuurder af. De bewoners lieten het rusten, maar in 2020 pakten ze het weer op. Met succes. Lees verder

Mooie prestaties op vele vlakken: jaarverslag 2021

Misschien was u dit voorjaar aanwezig bij het grote publieksdebat in Pakhuis de Zwijger, waar we ons vijfjarig jubileum vierden en lieten zien waar !WOON voor staat. Of wellicht nam u deel aan onze expertmeeting over de aanpak van enkelglas en dichten van het energielek in de woningvoorraad. Of u komt ons al geregeld tegen in de buurt, als samenwerkingspartner, beleidsmaker of bewoner. In dit verslag ziet u een overzicht van ons werk in 2021.

Lees verder
Mooie prestaties op vele vlakken: jaarverslag 2021

Bond voor VvE's in Amsterdam

Bond voor VvE's in Amsterdam
Dit voorjaar is de VvE Bond Amsterdam opgericht. Een bond van en voor bestuursleden van een Vereniging van Eigenaren in Amsterdam. De bond wisselen ervaringen uit, deelt kennis en is belangenbehartiger richting gemeente en andere instanties. Lees verder
twitter facebook linkedin