Twee vacatures bij de Raad van Toezicht

Door vertrek van twee van zijn zittende leden ontstaan er in het voorjaar en najaar van 2021 vacatures bij de Raad van Toezicht van Stichting !WOON.

De raad is op zoek naar kandidaten met de volgende profielen

  • bestuurlijke/directie ervaring in het domein Wonen, Zorg of Welzijn
  • financiën, liefst van niet-commerciële organisaties

Benoemingstermijn

De benoeming is voor vier jaar met maximaal één herbenoeming voor vier jaar.

Honorering

De honorering is € 3.600,– excl. BTW per jaar.

Meer informatie

Meer informatie staat in de algemene profielschets voor leden van de Raad van Toezicht. Deze vindt u hier.
Inlichtingen bij Quint Meijer, voorzitter Raad van Toezicht, tel.: 06-5586 8242.

Selectiegesprekken zijn begin maart 2021.
Uw reactie kan tot 15 februari 2021 gestuurd worden naar Jantien van de Geer, j.vandegeer@wooninfo.nl

 

Artikel delen:

!WOON