Uit de woning

Voor het beëindigen van een huurcontract gelden regels. Meestal zijn huurder en verhuurder het eens, maar als u niet instemt met vertrek uit de woning zal de verhuurder de kwestie aan de rechter moeten voorleggen. Zonder uitspraak van een rechter kan de verhuurder u niet zelf uit de woning zetten. Zou hij dat wel doen dan is dat huisvredebreuk en dat is strafbaar.

Hoe

Welke regels gelden hangt af de ingangsdatum van uw huurcontract. Als dat dateert van voor 1 juli 2016 dan gelden onderstaande regels. Heeft u een contract van na die datum dan kunnen andere regels van toepassing zijn, omdat het vanaf dat moment mogelijk werd om contracten voor kortere duur af te sluiten met andere regels. Zie de pagina over tijdelijke contracten voor meer uitleg. Maak bij twijfel over het contract een afspraak bij een vestiging van !WOON om te laten beoordelen welk contract u hebt en welke regels gelden.

Contracten ingegaan voor 1 juli 2016

  • De opzegging moet schriftelijk, per aangetekende brief worden gedaan.
  • In de opzegging moet de reden van opzegging staan. Alleen bij hospitakamers mag de verhuurder in de eerste 9 maanden zonder reden opzeggen.
  • Als er meerdere huurders zijn dan moet iedere huurder apart een aangetekende opzegging ontvangen. (Dit is het geval wanneer er meer mensen op het huurcontact staan, of als de huurder getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft).

Deze 3 voorwaarden zijn dwingend in de wet bepaald. Een opzegging die niet aan alle drie deze voorwaarden voldoet is niet rechtsgeldig.

 Opzegtermijn

  • De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 tot 6 volle kalendermaanden. (Bij het begin van het huurcontract is de opzegtermijn 3 maanden. Na 1 jaar 4 maanden, na 2 jaar 5 maanden en na 3 jaar of langer is dit 6 maanden.)
  • Voor tijdelijke huurcontracten op grond van de Leegstandswet is de opzegtermijn altijd 3 maanden.

Deze opzegtermijnen zijn dwingend in de wet bepaald. De verhuurder kan hier niet van afwijken, ook niet als in het contract andere opzegtermijnen staan. Als de verhuurder opzegt met een andere opzegtermijn dan moet de opzegging worden opgevat als een opzegging volgens deze wettelijke termijnen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Niet gevonden wat u zocht?