Woonruimte (ver)huren of kopen

De huurprijs bij de start van de huurovereenkomst bepaalt welke regels gelden. Ligt deze boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens dan is het contract in principe geliberaliseerd. We spreken dan ook wel van een vrije sector woning. Een deel van de regels voor huurprijzen geldt niet voor deze contracten. Heel belangrijk is dat huurders wel 6 maanden de tijd hebben om deze huurprijs te laten toetsen door de huurcommissie. Als de maximale huurprijs volgens de punten onder de grens komt gaat de huurprijs omlaag en is geen sprake meer van liberalisatie. De grens voor liberalisatie ligt momenteel op € 710,68. Tot 2015 werd de grens jaarlijks aangepast, zie de tabel hieronder. Bepalend voor huurprijsliberalisatie is dus de huurprijs (de kale huur) bij aanvang van het contract. Bij een all-in contract is geen huurprijs afgesproken, de huurder betaalt dan één bedrag voor huur en servicekosten of stoffering en meubilering samen. Dan is er ook geen sprake van liberalisatie.

Deze regels zijn nog wel van toepassing voor de huur(prijs) van een geliberaliseerd contract:

  • Nieuwe huurders kunnen binnen 6 maanden na ingang van het contract de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie
  • De verhuurder mag de huur niet meer dan één keer per jaar verhogen. Doorgaans is al in het contract bepaald wat de jaarlijkse verhoging zal zijn (meestal de inflatie)
  • Een geschil over de servicekosten kan direct aan de kantonrechter worden voorgelegd
  • Een onderhoudsprobleem dat niet wordt verholpen kan direct aan de kantonrechter worden voorgelegd

Het is voor nieuwe huurders dus van groot belang om de huurprijs  en de punten tijdig te controleren. Ligt het maximum onder of in de buurt van de liberalisatiegrens? Vraag dan vooral tijdig een toetsing van de huurprijs bij de Huurcommissie. De medewerkers van !WOON kunnen u gratis adviseren als u vragen heeft of hulp wenst.

Blijkt bij de toetsing dat de maximale huurprijs volgens de punten boven de liberalisatiegrens ligt dan wordt de huurder niet ontvankelijk verklaard in het verzoek en volgt dus ook geen huurverlaging. Deze woning is definitief geliberaliseerd.

Voorbeeld

Een huurder met een contract dat op 1 januari 2017 inging met een (kale) huurprijs van € 1000 en de huur niet heeft laten toetsen kan nu geen huurverlaging meer krijgen, ook al is de huurprijs volgens de punten maximaal 500 euro. Per 1 januari lag de grens immers op € 710,68 (zie tabel). Een buurman die voor een zelfde woning en zelfde huurprijs een contract heeft getekend dat op 1 juli 2017 inging kan nog wel een toetsing aanvragen. Een buurvrouw die voor eenzelfde woning op 1 januari een contract sloot voor € 700 kan wel een verzoek tot huurverlaging doen, want de aanvangshuur lag onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens.

Liberalisatie geldt overigens alleen voor huurcontracten die zijn ingegaan op of na 1 juli 1994 (bij eerste bewoning van nieuwbouwwoningen 1 juli 1989)

 

 

Tabel Huurliberalisatiegrenzen vanaf 1989 tot 1 januari 2018
Jaargang Huurprijs
2016, 2017 meer dan € 710,68
2015 meer dan € 710,68
2014 meer dan € 699,48
2013 meer dan € 681,02
2012 meer dan € 664,66
2011 * meer dan € 652,52
2010 meer dan € 647,53
2009 meer dan € 647,53
2008 meer dan € 631,73
2007 meer dan € 621,78
2006 meer dan € 615,01
2005 meer dan € 604,72
2004 meer dan € 597,54
2003 meer dan € 585,24
2002 meer dan € 565,44
2001 meer dan ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
2000 meer dan ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
1999 meer dan ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
1998 meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1997 meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1996 meer dan ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
1995 meer dan ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
1994 meer dan ƒ 963,75 (€ 437,33)
Van 1989 tot 1994 gold de liberalisatiegrens alleen voor nieuwbouwwoningen
1993 meer dan ƒ 913,33 (€ 414,45)
1992 meer dan ƒ 865,42 (€ 392,71)
1991 meer dan ƒ 820,00 (€ 372,10)
1990 meer dan ƒ 775,00 (€ 351,68)
1989 gelijk aan of meer dan  ƒ 750,00 (€ 340,34)

* Tot 2011 liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een bepaald jaar tot 1 juli in het volgende jaar. Sinds 1 januari 2011 loopt een jaargang van de huurliberalisatie van 1 januari tot 1 januari.

Gerelateerde nieuwsberichten

Niet gevonden wat u zocht?