Toetsing aanvangshuurprijs dikwijls te laat

25 juli 2007

Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel signaleert dat veel huurders die een woning huren met een kale huurprijs boven de zgn. liberalisatiegrens (per 1 juli 2007 € 621,78) niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid hun huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

De grote druk op de woningmarkt, met name in de populaire stadsdelen Centrum, Oud-Zuid en ZuiderAmstel betekent dat verhuurders en bemiddelingsbureaus vaak een huur vragen die ver boven de maximale huurprijs ligt die voor die woning op basis van de woningwaardering geldt.

Huurders blijken slecht op de hoogte van de mogelijkheid zo’n ten onrechte geliberaliseerde huurprijs te laten toetsen, waarbij nog komt dat zo’n toetsing alleen kan plaatsvinden indien deze binnen 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst plaatsvindt.

Rob Delno van het Wijksteunpunt Wonen meldt dat huurders van deze dure woningen zich dikwijls pas melden als deze termijn verstreken is: “we zien vaak dat de aanleiding dan is dat het inkomen van de huurder lager wordt als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld door een scheiding, en dat de partner die in de woning achterblijft de huur dan niet meer kan betalen. Als de huurder dan al langer dan 6 maanden de woning bewoont, is toetsing van de aanvangshuurprijs niet meer mogelijk”.

“Sommige huurders zien ook af van zo’n toetsing omdat men geen onenigheid met de verhuurder wil. Wat echter goed voor ogen gehouden moet worden is dat de verhuurder zich aan de wet dient te houden, en dat de huurder dus het recht heeft te laten onderzoeken of de huurprijs correct is”.

Niet alleen verhuurders brengen deze –te hoge- huurprijzen- in rekening, maar ook bemiddelingsbureaus werken hieraan mee.

In dit verband wijst het Wijksteunpunt Wonen op een vonnis van medio 2006 van het Gerechtshof Amsterdam, waarin bemiddelingsbureau Direct Wonen veroordeeld werd tot het terugbetalen van € 15.000,- huur wegens wanprestatie, en waarin het Gerechtshof onomwonden stelde dat woningzoekenden er op mogen vertrouwen dat bemiddelaars zoals Direct Wonen zich houden aan de Amsterdamse verordening, en dat zij voor de door hen bemiddelde woning niet meer mogen vragen dan volgens de woningwaardering toegestaan wordt.

Eveneens dienen bemiddelingsbureaus hun cliënten er op te wijzen dat men de aanvangshuurprijs binnen 6 maanden na aanvang huur kan laten toetsen.

In ons nieuwsarchief kunt u het volledige persbericht over de uitspraak van het Gerechtshof vinden.

Het Wijksteunpunt Wonen kan door een berekening van het puntenaantal van de woning simpel kan vaststellen of de huurprijs correct is, en deze opname wordt gratis verricht.

Het advies is dus hier niet mee te wachten tot de termijn verstreken is, maar dat binnen 6 maanden na aanvang huur te laten doen.

Op deze website kunnen huurders over dit en vele andere onderwerpen informatie vinden, en men kan ons natuurlijk ook altijd bellen of langskomen op het spreekuur, aldus Rob Delno.

Artikel delen:

!WOON