Transvaal Wijkaanpak bijeenkomst 13 december

10 december 2007

Donderdag 13 december wordt een bijzondere avond voor iedereen die woont en werkt in de Transvaalbuurt. Op deze avond kan men kennis maken met de initiatieven in de buurt en meepraten en meedoen met de plannen voor een betere Transvaalbuurt.

Men is welkom vanaf 19.00 uur in Buurtcentrum Transvaal aan de Danie Theronstraat 2. Bekijk de flyer voor het volledige programma.

De buurtbijeenkomst is in het kader van de wijkaanpak Transvaal. De wijkaanpak Transvaal is een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, het stadsdeel, woningcorporaties Ymere, Eigen Haard, Rochdale en AWV, schoolbesturen openbaar onderwijs en Amos, Politie, Dienst Werk en Inkomen (DWI), Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en welzijnsstichting Dynamo.

Artikel delen:

!WOON