Inspraak Woonvisie

27 januari 2008

Op 4 maart jl. vond in de Mozes en Aaronkerk een bijeenkomst plaats in het kader van de nieuwe Woonvisie van het stadsdeel Centrum. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Huurdersvereniging Centrum in samenwerking met het Wijksteunpunt Wonen.

Klik hier voor meer foto’s

Stadsdeel Centrum moet voor de zomer van 2008 een nieuwe Woonvisie vaststellen. Op 17 maart heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel haar concept ”Woonvisie stadsdeel Centrum 2012” vrijgegeven voor Inspraak. De inspraaktermijn loopt tot 28 april. In deze Woonvisie zal een belangrijk deel van het beleid op het gebied van wonen en huren worden bepaald voor de komende jaren.
Het Wijksteunpunt Wonen en de Huurdersvereniging willen huurders optimaal betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe Woonvisie. Op 4 maart vond een bijeenkomst plaats in de Mozes en Aaronkerk, waar de huurders van de binnenstad hun woonvisie konden geven. Het Wijksteunpunt Wonen en de Huurdersvereniging Centrum hebben een speciale Woon(visie)krant uitgegeven en deze huis-aan-huis verspreid.
Huurdersvereniging Centrum organiseert op 15 april een algemene ledenvergadering waar haar inspraakkreactie op de woonvisie zal worden besproken.

  1. Woon(visie)Krant
  2. Concept ”Woonvisie stadsdeel Centrum 2012”
  3. Verslag Woonvisiebijeenkomst Mozes en Aaronkerk
  4. Aftrap nieuwe woonvisie
  5. Persbericht woonvisiebijeenkomst
  6. Affiche
  7. Middeninkomens in Amsterdam Centrum

Bezoek  de website www.huurdersverenigingcentrum.nl voor meer informatie en actuele ontwikkelingen omtrent de Woonvisie. Voor de definitieve inspraakreactie van de Huurdersvereniging klik hier.

Artikel delen:

!WOON