WSWonen zelfstandige stichting

06 januari 2008

Sinds 1 januari 2009 is het Wijksteunpunt Wonen Centrum een zelfstandige stichting. Tot voor kort was het steunpunt een samenwerkingsverband van de drie binnenstadswijkcentra en het huurteam. De verzelfstandiging van het WSWonen zal de slagvaardigheid, transparantie en efficientie ten goede komen.

De band met wijkcentrum d’Oude Stadt, wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en wijkcentrum Oostelijke Binnenstad blijft gewaarborgd. Elk wijkcentrum benoemt een bestuurslid die zitting neemt in het bestuur van het Wijksteunpunt Wonen Centrum.

Artikel delen:

!WOON