Woon(visie)krant

25 februari 2008

Deze week wordt in de binnenstad de Woon(visie)Krant huis-aan-huis verspreid.

Stadsdeel Centrum moet voor de zomer van 2008 een nieuwe Woonvisie vaststellen. In deze Woonvisie zal een belangrijk deel van het beleid op het gebied van wonen en huren worden bepaald voor de komende jaren. Het Wijksteunpunt Wonen en de Huurdersvereniging willen huurders optimaal betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe Woonvisie
Via onderstaande link is de krant te downloaden:
Woon(visie)Krant

Artikel delen:

!WOON