ALV Huurdersvereniging Centrum

07 april 2008

Op dinsdagavond 7 april is de algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Centrum. Op deze avond zal de inspraakreactie op de Woonvisie van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum besproken worden. De vergadering is openbaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te discussiëren.

www.huurdersverenigingcentrum.nl
De vergadering zal plaatsvinden in het Claverhuis, Elandsgracht 70, en begint om 20.00 uur

Artikel delen:

!WOON