Huurcontracten, hoe zit ‘t?

06 oktober 2008

Als je met je verhuurder een hoge huurprijs is overeengekomen, wil dit nog niet zeggen dat dit houdbaar is. De bijdrage van het Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid voor de Pijpkrant van oktober gaat hier op in. En verder ook informatie wat het betekent als je verhuurder het contract opzegt:

Huurcontracten: hoe zit het?
Regelmatig komen er huurders langs het spreekuur van het Wijksteunpunt Wonen met vragen over hun huurcontract. Hieronder zullen een paar veel voorkomende vragen worden beantwoord.

Duur van het contract
Ik huur sinds 1 november 2007 een woning in de Pijp. Mijn verhuurder heeft mij mondeling toegezegd dat ik er voor onbepaalde tijd mag blijven wonen. Nu, bijna een jaar later zegt verhuurder ineens dat ik mijn woning per 1 november 2008 moet verlaten, hij verwijst hierbij naar mijn huurcontract:

Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar ingaande op 1 oktober 2007 en lopende tot en met 1 oktober 2008. Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen.

Betekent dit nu dat ik de woning per 1 november 2008 moet verlaten?

Nee, bovengenoemde bepaling is een standaardbepaling die in veel huurcontracten is opgenomen. De periode van 1 jaar geeft slechts aan dat huurder minimaal1 jaar aan zijn verplichtingen moet voldoen. Op deze manier is verhuurder verzekerd van een jaarlijks huurinkomen. U kunt dus gewoon op uw woning blijven zitten, en teken vooral géén opzegging.

Hoogte huurprijs
Ik heb eindelijk een geschikte woning gevonden. De huur van 500 euro is wel aan de hoge kant, maar ik dacht dat dat normaal was voor zo’n populaire buurt als de Pijp. Nu ben ik er echter achter gekomen dat mijn buurvrouw voor dezelfde woning slechts 250 euro betaalt! Ik heb nu toch voor de zekerheid het Huurteam gevraagd om een puntentelling te doen van mijn woning. Wat blijkt: Voor mijn woning zou slechts 250 euro gevraagd mogen worden. Heb ik nu recht op huurverlaging, ondanks dat wij eerder een huurprijs van 500 euro zijn overeengekomen?

Ja, U kunt hiervoor te allen tijde een verzoek indienen bij de huurcommissie. Het Huurteam kan u verder helpen met het invullen van het verzoekformulier. Doet u dit binnen 6 maanden na ingangsdatum van het huurcontract, dan heeft u zelfs met terugwerkende kracht recht op de eventueel teveel betaalde huur.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw rechtspositie als huurder, dan kunt u langskomen voor gratis advies of ondersteuning tijdens een van de inloopspreekuren van de Wijksteunpunten Wonen (www.wswonen.nl). Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor een woningopname voor een puntentelling of bij achterstallig onderhoud. Zie elders in deze krant voor onze contactgegevens & openingstijden.

Artikel delen:

!WOON