Uitnodiging huurdebat 18 november

01 oktober 2008

Kunnen we straks nog betaalbaar wonen in de Amsterdamse binnenstad? Die vraag houdt veel huurders bezig. Op dinsdag 18 november kruisen huurders en corporatiedirecteuren de degens op een conferentie van het Wijksteunpunt Wonen Centrum, in samenwerking met de Huurdersvereniging Centrum. Plaats: Mozes & Aäronkerk op het Waterlooplein, vanaf 19:30 uur.

Download hier de krant Binnenstad Sociaal, een speciale uitgave van het WSWonen Centrum. Download hier het programma.

Corporaties fuseren en groeien tot bovenregionale omvang. De woningmarkt is ook allang niet meer wijkgebonden: er zijn stedelijke prestatieafspraken over het aantal vrijkomende sociale huurwoningen. Maar stadsdeel Centrum wil ook horen wat dat betekent op stadsdeelniveau. Ten minste 85 procent van de vrijkomende woningen moet worden aangeboden aan mensen met een inkomen tot aan de voormalige ziekenfondsgrens.

Toch houden huurders van de binnenstad hun hart vast. Wordt het standaardbeleid om bij elke verhuizing de huur van een lege woning op te trekken tot het wettelijk maximum? Ook bij woningruil? Hoe vaak komt het voor dat corporaties bij een renovatieplan de zittende huurders een nieuw huurcontract aanbieden, om zodoende de woningen luxe en duur te kunnen renoveren? Welke corporaties maken gebruik van de mogelijkheid om de huur van woningen in een Rijksmonumentaal pand met 30 procent te verhogen? En wat kost een woning met, zeg, 150 punten (net boven de wettelijke puntengrens van beschermde huurwoningen)? Gaat die woning meteen 1.000 euro kosten, de marktprijs, of zijn corporaties bereid ook voldoende woningen voor 600-800 euro te verhuren aan de lagere middengroepen.

Kortom: hoeveel betaalbare huurwoningen blijven er straks nog over in de Amserdamse binnenstad.

Veel huurders zeggen dat ze het sociale gezicht van corporaties niet meer herkennen. Op 18 november kunt u aan de aanwezige corporatiedirecteuren vragen hoe zij dat zien. We hopen op een goede opkomst. Eerst krijgen alle inwoners van stadsdeel Centrum nog een krant over dit thema in de bus. Die wordt begin november huis-aan-huis-bezorgd.

Zie verder ook de website van de Huurdersvereniging Centrum.

Artikel delen:

!WOON