Vaststelling Woonvisie

17 november 2008

Het stadsdeel Centrum heeft op 30 oktober jl. de nieuwe Woonvisie vastgesteld. In deze Woonvisie heeft het stadsdeel het beleid omtrent het wonen in de Amsterdamse binnenstad tot 2012 in grote lijnen bepaald.

Klik hier om de Woonvisie tot 2012 van het stadsdeel Centrum te downloaden.

Voor meer informatie, waaronder de inspraak-reacties en de aangenomen moties, zie de website van Huurdersvereniging Centrum.

Artikel delen:

!WOON