Nieuwsbrief WSWonen Zuidoost no. 1 – juni 2008

10 december 2008

Nieuwsbrief WSWonen Zuidoost no. 1 – juni 2008

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost (WSWonen) en is bedoeld voor huurders, bewonerscommissies, eigenaar-bewoners en andere belangstellenden in het stadsdeel Zuidoost. De nieuwsbrief informeert over de activiteiten van het WSWonen Zuidoost en de ontwikkelingen op het gebied van wonen en huren. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en belangstellenden kunnen zich abonneren door een mail te sturen naar zuidoost@wswonen.nl.

HUURVERHOGING 2008
Met ingang van 1 juli 2008 mogen de huren weer worden verhoogd. Dit jaar heeft het Ministerie van VROM het maximale percentage bepaald op 1,6%, gelijk aan de inflatie. De meeste woningcorporaties hebben hun huurders al in april uitgebreid geïnformeerd over de huurverhoging en het gevolgde huurbeleid. Het kan zijn dat het ene complex (of zelfs de ene woning!) te maken heeft met een lager percentage dan het andere. Het staat een verhuurder in principe vrij welk percentage hij vraagt, zolang het maximale percentage maar niet wordt overschreden.

Dat wil echter niet zeggen dat de huurverhoging in alle gevallen redelijk is. De huurverhoging mag nooit tot gevolg hebben dat de huurprijs de maximaal toegestane huurprijs gaat overschrijden. De maximaal toegestane huurprijs wordt bepaald door de puntentelling van de woning. Veel verhuurders sturen met het huurverhogingsvoorstel de puntentelling mee.

Bij achterstallig onderhoud geldt een speciale procedure. De onderhoudsklachten moeten eerst schriftelijk aan de verhuurder worden gemeld. Komt de verhuurder niet binnen zes weken in actie, dan kan de huurcommissie worden gevraagd de huurprijs tijdelijk te verlagen, totdat de gebreken zijn hersteld. Als de huurcommissie een tijdelijke huurprijsverlaging heeft uitgesproken, is een verhoging van de huurprijs niet mogelijk.

Het bezwaarschrift tegen de huurverhoging moet u voor 1 juli bij uw verhuurder indienen. Als de verhuurder het niet eens is met uw bezwaren, dan moet de verhuurder een procedure starten bij de huurcommissie. Zolang de huurcommissie geen uitspraak heeft gedaan, hoeft u de verhoging niet te betalen. Let wel: als de huurcommissie later alsnog beslist dat de huurverhoging redelijk is, bent u die verhoging alsnog per 1 juli verschuldigd!

Meer weten over de puntentelling, de huurverhoging of onderhoudsgebreken? Kijk in de speciale Woonlastenkrant, die vorige maand huis-aan-huis is verspreid of kom langs op een van de spreekuren van het WSWonen!

’t HOP IS VAN NIEMAND
Enkele maanden geleden trok de Bewonersvereniging Hakfort & Huigenbos bij het WSWonen aan de bel. De vereniging maakt voor haar activiteiten gebruik van het gebouw ’t Hop, dat staat op het binnenterrein van Hakfort. Het gebouw, of beter: de barak, verkeert in een niet al te beste staat van onderhoud. Melden bij de eigenaar, zou normaliter het advies zijn, maar… ’t Hop is van niemand!

De bewonersvereniging maakt sinds jaar en dag gebruik van ´t Hop, maar kan en wil de lasten niet meer dragen. De vereniging ontvangt forse belastingaanslagen en energierekeningen. Daarnaast kent het gebouw ook nog eens tal van gebreken, die de vereniging moet oplossen. Aan de bel trekken bij het stadsdeel of de Woningstichting Rochdale heeft geen zin: beiden voelen zich niet voor ’t Hop verantwoordelijk.

Het Stadsdeel Zuidoost weet het heel zeker: ´t Hop is van Woningstichting Rochdale. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en uitvoeren van onderhoud, zo laat de afdeling Grondzaken desgevraagd weten. Maar volgens Rochdale is dit absoluut onjuist: het gebouw behoort juist toe aan het stadsdeel en het stadsdeel dient op te treden! Wie het weet mag het zeggen… Ook het kadaster, waar normaal gesproken de gegevens van eigenaren van gebouwen zijn op te vragen, biedt geen duidelijkheid: ´t Hop komt er niet in voor.

De Bewonersvereniging wacht niet af tot Rochdale en het stadsdeel tot overeenstemming komen. De vereniging heeft haar activiteiten in ’t Hop gestaakt en is met Rochdale in onderhandeling over een alternatieve ruimte. Binnen enkele weken zal de vereniging het gebouw definitief verlaten en de sleutels inleveren. Het is alleen nog de vraag bij wie…

Artikel delen:

!WOON