Touwtrekken over begroting subsidie

12 december 2008 - Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidoost staat afwijzend tegen een extra subsidieaanvraag van het WSWonen voor het jaar 2009. Het stadsdeel stelt juist voor om de subsidie aan het Huurteam Tuinsteden te staken en de werkzaamheden van dat huurteam onder te brengen bij het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost. Op die manier kan € 22.000 worden bezuinigd, aldus het stadsdeel. Kortom: het is weer begrotingstijd en het touwtrekken over de subsidie is begonnen.

Het WSWonen Zuidoost is precies een jaar actief in Zuidoost. Direct vanaf de start worden de spreekuren van het WSWonen worden goed bezocht. Er is grote behoefte aan voorlichting en het WSWonen is het grootste deel van haar capaciteit kwijt om aan de vraag van bewoners te voldoen. Op zich is dat een goede zaak waarmee het nut en de noodzaak van het WSWonen is bewezen. Maar hierdoor komen andere opdrachten aan het WSWonen in het gedrang.

Bij de start van het WSWonen is nadrukkelijk afgesproken dat het WSWonen een pro-actieve houding inneemt. Dus niet alleen afwachten tot bewoners de weg naar het spreekuur hebben gevonden, maar actief de wijk in trekken, bijvoorbeeld om bewoners te betrekken bij het verhuurbeleid van een woningcorporatie of bij beleidsbeslissingen van het stadsdeel. Het doel van het WSWonen is niet alleen om bewoners voor te lichten, maar ook om de participatie van bewoners te bevorderen op het terrein van wonen. Doel is bovendien om te komen tot een actieve huurdersorganisatie op stadsdeelniveau.

Deze ambities zijn alleen te realiseren met een WSWonen dat voldoende is opgetuigd. Reden waarom sommige stadsdelen niet minder dan € 400.000 uittrekken voor het WSWonen: als je serieus werk wilt maken van bewonersparticipatie, dan zal je daarin moeten investeren. Het WSWonen Zuidoost moet het echter doen met € 50.000 en krijgt na één jaar alweer te maken met een bezuiniging.

Gelukkig is het laatste woord hierover nog niet gezegd. Enkele partijen laten weten moties voor te bereiden waarin het DB van het stadsdeel wordt opgeroepen om meer geld vrij te maken voor het WSWonen. Het stadsdeel Zuidoost beslist over de aanvraag van het WSWonen tijdens haar raadsvergadering van 2 december 2008.

Artikel delen:

!WOON