Activiteitenverslag 2009

02 februari 2010

Eind februari is het Activiteitenverslag 2009 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2009 en bevat een aantal belangrijke signaleringen.

U kunt het Activiteitenverslag 2009 in Pdf-format downloaden door hier klikken.

Artikel delen:

!WOON