Activiteitenverslag 2009

03 maart 2010

Eind februari is het Activiteitenverslag 2009 van het Wijksteunpunt Wonen Groot Oost verschenen. Dit verslag is een rapportage vanalle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Groot Oost in het kalenderjaar 2009 en bevat een aantal belangrijke signaleringen.

U kunt het Activiteitenverslag 2009 in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

Artikel delen:

!WOON