Nieuw DB wil bezuinigen op Wijksteunpunten

13 april 2010

De wijksteunpunten wonen  in toekomstig stadsdeel Zuid bestaan uit een bundeling van diverse vormen van bewonersondersteuning bij o.a. renovaties, huurteamwerkzaamheden en de ondersteuning van de  huurdersverenigingen. Het komende DB wil hier taken uit laten verdwijnen en zo 240.000 bezuinigen. Bezuinigingen zijn nodig volgens het DB om kortingen op het stadsdeelfonds op te vangen en ruimte te maken voor nieuw beleid. Zo bleek gisterenavond bij de presentatie van de plannen.

Op 12 april stelde het nieuwe bestuur van stadsdeel zuid hun programma-akkoord voor. Het motto hiervan is vernieuwen, verbinden en vereenvoudigen. Het bestuur wil middeninkomens meer kansen bieden op woningen in het stadsdeel en verwacht dat daardoor wachtlijsten voor sociale woningen korter worden. Ook kondigt het bestuur aan te willen lobbyen voor pilots tegen scheefwonen, bijvoorbeeld door huren op maat in te voeren.Voor meer over deze en vele andere ambities en plannen, zie  het programma-akkoord deel 1 en deel 2. Op 3 mei wordt het stuk door de raad besproken.

Artikel delen:

!WOON