Brussel gooit huurwoningenmarkt in Nederland op slot

20 mei 2010

Als het aan Brussel ligt, worden huurwoningen met een huur tot € 648,- per maand onbereikbaar voor huurders die meer dan € 33.000,- per jaar verdienen.

Reden hiervoor is dat Brussel van mening is dat woningcorporaties oneerlijk concurreren met particuliere partijen omdat corporaties goedkoper geld kunnen lenen dan private partijen.

Volgens de ambtenaren in Brussel levert dat een onterecht voordeel op, en worden huurders van corporatie woningen dus eigenlijk door de staat gesubsidieerd.

In praktische zin betekent dit dat huurders met een inkomen boven de € 33.000,- die willen of moeten verhuizen naar een andere woning niet meer in aanmerking komen voor een woning van een corporatie.

Zij zijn dan aangewezen op de duurdere huursector, of moeten overwegen een woning te kopen.

Voor grote groepen huurders in gebieden met een gespannen woningmarkt, zoals Amsterdam, met een iets hoger dan modaal inkomen is het huren van een vrije sectorwoning of het kopen van een woning geen haalbare optie: ofwel duurdere huurwoningen ontbreken, ofwel de gevraagde huur is veel hoger dan de huurder kan betalen.

Uitgerekend is dat met een inkomen van rond de € 35.000,- de maximale koopsom die gefinancierd kan worden rond de € 150.000,- ligt.

Aangezien het bestand huurwoningen in Amsterdam tussen de € 650,- en € 900,- buitengewoon gering is, en koopwoningen tot € 150.000,- vrijwel niet voorkomen, betekent deze maatregel dat deze groep huurders vrijwel geen mogelijkheden meer heeft te verhuizen naar een andere woning.

Het is wrang te constateren dat op een woningmarkt in Amsterdam die toch al vrijwel vastloopt, deze maatregel de zo gewenste doorstroming nog verder in het slop helpt.

Zie ook dit item op AT5

Artikel delen:

!WOON