Presentatie nieuwe “Leidraad Particpatie”

22 juni 2010

Op 22 juni wordt de nieuwe “Leidraad Particpatie” in gebouw Akantes gepresenteerd. De Leidraad Participatie beschrijft de bewonersparticipatie bij sloop- en renovatie. Het heeft als doel om door goede bewonersparticipatie te komen tot gezamenlijke plannen met een breed draagvlak.

De “Leidraad Participatie” is geschreven voor alle partijen die in Amsterdam betrokken zijn bij sloop- en renovatiecomplexen. Dat zijn de gemeente, stadsdelen, corporaties en namens de huurders, de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Alle partijen onderkennen dat communicatie met- en het betrekken van bewoners onmisbaar is bij stedelijke vernieuwing.

De vorige Leidraad participatie dateerde alweer uit 2001. Naar aanleiding van een knelpuntennotitie van de HA is een werkgroep aan de slag gegaan om een nieuwe Leidraad te schrijven. De wijksteunpunten wonen hebben met hun praktijkervaringen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming. In de nieuwe Leidraad is onder andere beschreven wat er in een participatieplan moet staan en ook dat de wijksteunpunten wonen en/of het opbouwwerk wordt geraadpleegd bij het opstellen van participatieplannen.

Artikel delen:

!WOON