Onderzoek ouderen Jordaan gestart

21 juli 2010

De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) is een grootscheeps onderzoek gestart onder de oudere bewoners van de Jordaan & Gouden Reael.

Huis-aan-huis is een vragenlijst verspreid waarop iedereen kan noteren wat men vindt dat er in de buurt moet gebeuren op het gebied van wonen, voorzieningen, openbare ruimte en vervoer.

Het onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van de actuele veranderingen in het beleid van overheden, corporaties en zorginstellingen. Mensen moeten langer zelfstandig wonen en eerder een beroep doen op familie, buren en vrijwilligers alvorens bij de overheid en de zorg aan te kloppen. Corporaties bouwen nauwelijks meer sociale huurwoningen voor ouderen in de buurt. Projectontwikkelaars realiseren serviceflats voor €4.500 per maand (Lauriergracht). Leuk voor de welgestelde senioren maar onbereikbaar voor de gewone oudere buurtbewoners. De Jordaan raakt zelfs zijn grote populaire woonzorgcentrum Bernardus kwijt. Dit wordt gesloopt en voor een belangrijk deel vervangen door luxe ‘zorgappartementen’ in de vrije sector (€900-2.000) met een ondergrondse parkeergarage.

Met de uitkomsten van het onderzoek wil de BOJ een realistisch beeld schetsen van de woonsituatie van de oudere buurtbewoners en van hun wensen en meningen op het gebied van wonen, voorzieningen en openbare ruimte. De uitkomsten worden 3 november aan het Stadsdeel gepresenteerd op de jaarlijkse Ouderenmiddag in het Claverhuis.

Enquêteformulieren zijn verkrijgbaar bij de BOJ, 1e Laurierdwarsstraat 6 en hier te downloaden. Alleen voor oudere bewoners van de Jordaan & Gouden Reael.

Artikel delen:

!WOON