Groen schept een band

03 november 2010

In de Hortus Botanicus was op 2 november een geslaagde bijeenkomst over groen als bindende factor voor bewoners. Groen is een belangrijke kwaliteit in elke wijk, van een bescheiden geveltuintje via een buurttuin tot een echt park. Hoe betrek je bewoners bij een vergroeningsaanpak?

De bijeenkomst was georganiseerd door het stedelijk bureau van de wijksteunpunten wonen in samenwerking met het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).

Leora Rosner van het Amsterdam Green Roof Initiative hield op de bijeenkomst ‘Groen bindt bewoners’ een inleiding over haar eigen groendak en dat van de buren, huurders van Stadgenoot. De actieve Nieuwmarktbewoonster vertelde hoe ze dit voor elkaar had gekregen. Inmiddels is ze actief in het Netwerk Groene Daken van de gemeente.

Stadsecoloog Remco Daalder liet in vogelvlucht de groene delen in en rondom Amsterdam zien en vertelde waar bewoners het groen in een zelfbeheerproject onderhouden. Op de website Groen in Amsterdam is hierover meer informatie te vinden. Daarna werkten de aanwezigen in een workshop onder leiding van Bert Meintser van het ASW aan een opdracht over de aanpak en strategie van bewoners en instanties om meer groen te krijgen binnen een wijkvernieuwingsplan.

Groene daken in de Nieuwmarktbuurt

Artikel delen:

!WOON