Ook in 2011 extra subsidie WSWonen

16 december 2010

De in 2010 door stadsdeel Centrum toegekende subsidie ten behoeve van de intensivering van huurdersondersteuning, zal ook in 2011 gecontinueerd worden.

Aanvankelijk stond dit niet in de concept begroting van het dagelijks bestuur. De fracties van GroenLinks, SP en PvdA dienden vervolgens een amendement in om de subsidie alsnog toe te kennen. Het dagelijks bestuur gaf hierover een positief preadvies, waarna een meerderheid van de deelraad instemde met toekenning van de subsidie.

Ook stemde de deelraad in met een leegstandsonderzoek, dat door het WSWonen Centrum in 2011 zal worden uitgevoerd. Dit voorstel was ingediend door Huurdersvereniging Centrum.

Artikel delen:

!WOON