Huurders zeer tevreden over WSWonen

17 januari 2011 - Vorig jaar heeft het stedelijk bureau Wijksteunpunten Wonen een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder de cliënten van de wijksteunpunten. Wederom was de waardering erg hoog.

Eind december 2010 verschenen de onderzoeksrapportages ‘’Topwerk!’’ – Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren’’ en ‘’Actief, betrokken en professioneel’’ – Mate van tevredenheid bij huurders die gebruik maken van de Huurteams Amsterdam’’. U kunt de rapportages downloaden door hierboven op de titels te klikken.

Artikel delen:

!WOON