Huurders zeer tevreden over WSWonen

17 januari 2011

Vorig jaar heeft het stedelijk bureau Wijksteunpunten Wonen een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder de cliënten van de wijksteunpunten. Wederom was de waardering erg hoog.

Eind december 2010 verschenen de onderzoeksrapportages ‘’Topwerk!’’ – Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren’’ en ‘’Actief, betrokken en professioneel’’ – Mate van tevredenheid bij huurders die gebruik maken van de Huurteams Amsterdam’’. U kunt de rapportages downloaden door hierboven op de titels te klikken.

Artikel delen:

!WOON