Informatie over plan Donner

27 april 2011

Half april kondigde de regering aan dat zij de maximale huurprijs van alle huurwoningen in Nederland per 1 juli met € 123 per maand wil verhogen. Dat wil zij doen door alle woningen 25 punten extra te geven. De Tweede Kamer gaat hier nog een debat over voeren. Hoe dat afloopt hangt sterk af van de reacties. Huurdersvereniging Amsterdam vraagt huurders te reageren naar de Kamerleden. Dat kan eenvoudig via de website www.huurdersbedonnerd.nl
Gevolgen als de maatregel doorgaat:

  • Verhuurders kunnen bij wisseling van huurder € 123 per maand meer vragen voor een woning. Omdat bijna alle verhuurders in Amsterdam de maximale huurprijs vragen – ook woningcorporaties – verwacht de huurdersvereniging een sterke stijging van de huren.
  • De maximale verhoging voor zittende huurders is dit jaar 1,3%. Verhuizen wordt alleen een stuk minder aantrekkelijk.
  • Op termijn verhuist iedereen wel een keer, dus het betekent een sterke stijging van de huren over de hele linie.
  • De sanctie op achterstallig onderhoud wordt een stuk minder en de stimulans voor verhuurders om iets te doen aan de energieprestatie vervalt grotendeels.
  • Heel veel woningen kunnen bij nieuwe verhuur boven de liberalisatiegrens vallen. Voor die woningen geldt dan geen huurprijsbescherming meer.
  • Het aanbod van betaalbare woningen wordt een stuk kleiner.

De Huurdersvereniging vindt het een erg eenzijdige en schadelijk maatregel. Meer informatie leest u op bovengenoemde website.

Als u deze kwestie belangrijk vindt kunt u een bericht sturen aan de leden van de Tweede Kamer via de genoemde website. De Kamerleden hebben het laatste woord.

Artikel delen:

!WOON