Buurtconferentie en excursies Zuid-Jordaan

22 mei 2011

Vrijdagmiddag 1 juli is er ter gelegenheid van de opening van het verbouwde Claverhuis een bijzondere buurtconferentie met excursies in de Zuid-Jordaan. Hoofdthema’s zijn wonen, leefbaarheid en bewonersparticipatie. Drie afgeleide onderwerpen komen aan bod: renovatie en energiebesparing, herinrichting en bewonerszelfbeheer in de openbare ruimte en ouderenhuisvesting in de woonservicebuurt. Actieve bewoners en betrokken professionals maken de ontwikkelingen in de buurt op locatie zichtbaar en bespreekbaar.

De conferentie is voor actieve bewoners van de Zuid-Jordaan, belangstellende bewoners van elders, deelraadsleden en medewerkers van Stadsdeel en woningcorporaties, medewerkers van het Huis van de Buurt, Wijksteunpunten Wonen en wijkcentra. Doel is oplossingen zoeken, kennis en ervaringen delen, elkaar inspireren en de resultaten van bewonersparticipatie zichtbaar maken.

De Zuid-Jordaan

De Zuid-Jordaan is een levendige, gevarieerde en beloopbare binnenstadsbuurt waar belangrijke ontwikkelingen spelen waarbij veel bewoners en ondernemers actief betrokken zijn, waar al het een en ander is bereikt, maar waar ook nog veel gaat, kan en moet gebeuren:

  • Renovatie en energiebesparing in het ATVA-complex aan de Marnixstraat
  • Herinrichting Elandsgracht en bewonerszelfbeheer in de Zuid-Jordaan
  • Ouderenhuisvesting in de Woonservicebuurt

Excursies naar keuze

Na de ontvangst en een korte inleiding over de ontwikkelingen in de Zuid-Jordaan, starten een zestal excursies naar keuze in kleine groepjes door de buurt. Onder leiding van actieve buurtbewoners en betrokken professionals, voeren de excursies over de Elandsgracht die binnenkort op de schop gaat, langs bijzondere bewonerszelfbeheer-projecten in de omgeving en het monumentale ATVA-complex waar de bewonerscommissie in de slag is voor een opknapbeurt met energiebesparende maatregelen. Ook wordt een bezoek gebracht aan de eerste seniorenwoongroep van de Jordaan, La Louvre, die 1 juli precies 20 jaar bestaat, woonzorgcentrum Bernardus dat gesloopt wordt, en de Groenmarkt, waar de bewonerscommissie 40 woningen en bedrijfsruimten van de sloop heeft gered en waar binnenkort de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van Bernardus komt. Verder wordt een bezoek gebracht aan het voor de gelegenheid speciaal opengestelde Venetiahofje en zo mogelijk aan het net opgeleverde luxe zorgappartementencomplex Uylenburgh aan de Lauriergracht.

Bewoners geven ter plekke uitleg

Bewoners en professionals geven tijdens de excursies ter plekke uitleg. Daarop formuleren de conferentiegangers hun oordeel. Wat valt op en wat zijn de sterke en zwakke punten? Wat hebben bewoners bereikt en hoe? Wat kan/moet beter? Wat (kunnen) bewoners verwachten van het Huis van de Buurt, Wijksteunpunt Wonen, Wijkcentrum, stadsdeel, woningcorporaties en omgekeerd? Na terugkeer in het Claverhuis wordt hierover verder van gedachten gewisseld. De buurtconferentie wordt afgerond met conclusies, aanbevelingen en een afsluitende borrel. Aansluitend vindt de feestelijke opening plaats van het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael.

Aanmelden

Deelname is gratis. Wel wordt u verzocht vóór 1 juni te reserveren in verband met het beperkte aantal (60) deelnemersplaatsen. De Buurtconferentie Zuid-Jordaan, van 12.30–15.30 uur in het Claverhuis Elandsgracht 70, wordt georganiseerd door het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael en het WijksteunpuntWonen Centrum. Aanmelden kan via centrum@wswonen.nl

Artikel delen:

!WOON