Donner gaat plannen huurverhoging wijzigen

31 mei 2011

Minister Donner gaat zijn plannen om alle huren met 123 euro te verhogen wijzigen. Afgelopen woensdag 18 mei was in de Tweede Kamer een debat over Donners plannen. Uit het debat blijkt dat er geen draagvlak aanwezig is, alleen de VVD is voor het verhogen van de maximumhuurprijs.Het plan van Donner hield in dat middels een wijziging in het woningwaarderingsstelstel (WWS) elke woning 25 extra punten toegekend zou krijgen in het puntensysteem. Het puntensysteem is een telsysteem waarmee de maximale huurprijs die verhuurders mogen vragen voor een woning berekend wordt. Door 25 punten extra toe te voegen zouden de huren per maand met 123 euro kunnen stijgen zonder tegen prestatie van de verhuurder. Uit het debat bleek dat alleen de VVD iets zag in de plannen om de maximumhuren te verhogen.

Minister Donner gaat nu zijn plannen wijzigen en zal met een nieuw voorstel komen. Duidelijk blijft wel dat de huren waarschijnlijk niet ongemoeid zullen blijven. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en zodra er meer bekend is hier weer een blog aan wijden op de WSWonen Oost blog.

Artikel delen:

!WOON