25.000 m² leegstand ‘Rode loper’

01 augustus 2011 - Sinds anderhalve maand is het Wijksteunpunt Wonen Centrum bezig met een leegstandsonderzoek in opdracht van het stadsdeel Centrum. Uit de eerste inventarisatie van het Damrak en het Rokin, ook wel de ‘Rode loper’ van de stad genoemd, blijkt dat ongeveer 25.000 m² leeg staat. De 25.000 m² leegstand bestaat bijna volledig uit kantoorruimte. Van de kantoorruimte is ongeveer 21.000 m² in beheer door leegstandsbeheerders (anti-kraakbureau’s).

Het oude Fortis gebouw aan het Rokin spant de kroon met een oppervlakte van ongeveer 18.000 vierkante meter. Naast het Fortis gebouw zijn er op het Damrak en het Rokin nog zo’n 22 panden die (deels) leegstaan, waaronder ook woningen met een oppervlakte van ongeveer 40m² tot 60m², die zouden moeten behoren tot de betaalbare woningvoorraad. Panden die verbouwd worden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Het Wijksteunpunt Wonen Centrum roept bewoners op om de komende maanden via onderstaande website leegstand te melden (eventueel anoniem). Het onderzoeksteam zal de leegstand nauwkeurig bestuderen.

Website:          www.wswonen.nl/centrum/leegstand
Email:              leegstandcentrum@wswonen.nl

Foto: Het Fortis-gebouw aan het Rokin

 

Lees ook:

Artikel NUL20 8/8/2011

Artikel Dichtbij / Weekblad De Echo 7/8/2011

Artikel Volkskrant 1/8/2011

Artikel Parool 1/8/2011

Artikel Trouw 1/8/2011

 

Artikel delen:

!WOON