Spreekuur voor bedrijfsruimtehuurders

31 oktober 2011

Door twee stagiaires van het Wijksteunpunt Wonen Zuid is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de behoefte aan ondersteuning van huurders van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt o.a. verstaan een kleinhandelsbedrijf, restaurant of café, ambachtsbedrijf en een hotel. Het onderzoek richtte zich op kleine ondernemers in stadsdeel Zuid en geeft weer welke hulp- en dienstverlening aanwezig is en of er behoefte is naar andere ondersteuning.

Uit gesprekken met o.a. de kleine ondernemers blijkt dat er behoefte is aan een laagdrempelig loket waar bedrijfsruimtehuurders terecht kunnen met vragen over het huurcontract en de bijkomende rechten en plichten. Te denken valt aan vragen als ‘wat zijn mijn rechten als de huurperiode afloopt?’, ‘wie is verantwoordelijk voor het achterstallig onderhoud?’ en ‘mag mijn verhuurder de huur verhogen?’.

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid organiseert in samenwerking met het Wijkcentrum Ceintuur/ASW vanaf november elke woensdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur een inloopspreekuur voor huurders van een 290-bedrijfsruimte in stadsdeel Zuid. Het spreekuur vindt plaats bij het Wijkcentrum Ceintuur (Gerard Doustraat 133). Als u niet op het spreekuur kunt langskomen, maar u heeft toch een vraag of probleem, maak dan telefonisch of per email een afspraak voor een ander tijdstip.

 

Inloopspreekuur voor 290-bedrijfsruimteWoensdagochtend van 09.00 – 11.00 uur

G. Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam

 

Afspraak maken?

Bel naar 020 664 53 83 of email naar

bedrijfsruimte@wijkcentrumceintuur.nl

 

 

Artikel delen:

!WOON