Nieuwe regels per 1 januari

16 januari 2012

In dit artikel o.a. de nieuwe regels op het gebeid van WIBO indicaties, huisvestingsvergunningen & inkomensgrenzen en een toelichting over de huurtoeslag. Leest u dit goed door, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Wibo indicaties

Met ingang van 2012 worden er geen Wibo indicaties meer afgegeven door de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS). Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe woonruimteverdeling per 1 januari 2013. Vanaf dat moment kunnen ouderen met een indicatie reageren op vrijkomende seniorenwoningen. Seniorenwoningen met aparte voorzieningen worden dan apart gelabeld in Woningnet.  Voor mensen die al een indicatie hebben verandert er niets.

Huisvestingvergunning en inkomensgrenzen

Een huisvestingvergunning is vanaf 1 januari 2012 verplicht voor nieuwe huurders van een huurwoning met een huur tot aan de huurtoeslaggrens van € 664,66. Dit komt overeen met 142 punten in de puntentelling. Voor deze woningen geldt tevens dat zij alleen verhuurd mogen worden aan huurders met een inkomen tot € 43.000,- voor particuliere woningen. Voor corporatiewoningen ligt deze grens bij € 34.085,- (gevolg van Europese regelgeving).

Huurtoeslag

Mocht er in het verleden een bedrag voor inwonende minderjarige kinderen worden meegewogen bij het heffingsvrije vermogen, vanaf 1 januari mag dit niet meer. Huurders doen er verstandig aan dit voor hun eigen situatie zo snel mogelijk uit te zoeken. Huurtoeslag is immers een voorlopig voorschot. Mocht over enige tijd blijken, dat u als gevolg van deze verandering boven het heffingsvrije vermogen uit komt, dan dient u de volledige huurtoeslag terug te betalen. Dat kan dan, gezien de lengte van de periode tot het vaststellen van de definitieve aanslag om heel veel geld gaan.

Artikel delen:

!WOON