Subsidie voor corporaties bij het nemen van energiebesparende maatregelen

16 januari 2012

De gemeente Amsterdam heeft sinds kort een nieuwe subsidieregeling voor corporaties. Per woning kunnen zij 4100 euro krijgen als zij energiebesparende maatregelen nemen. Te denken valt aan enkel glas vervangen door dubbel glas, kierdichting, vervangen van gaskachels door energiezuinige CV-installatie enz. De subsidie kan worden aangevraagd als de ingreep in de woning leidt tot een wijziging van het energielabel van de woning met minimaal twee stappen (bijv. van label G naar label E). Als deze verbeteringen worden aangebracht is het redelijk dat huurders hiervoor een huurverhoging gaan betalen. Aangezien de kosten van verbeteringen deels worden gesubsidieerd, zal deze huurverhoging lager uitvallen dan normaal in zo’n geval.
Voor bewoners van woningen (complexen ) die nog voorzien zijn van enkel glas en gaskachels, het moment om bij hun corporatie aan de bel te trekken om maatregelen op dit gebied te vragen. Als een en ander gerealiseerd wordt zal uw wooncomfort verbeteren en hun energierekening dalen. Wijksteunpunt Wonen kan hierbij meedenken.

Artikel delen:

!WOON