Woonvisie Stadsdeel West ter inzage

01 februari 2012

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West heeft een concept- woonvisie voor de komende jaren opgesteld en ter inzage gelegd.

In deze nieuwe visie wordt een schets gegeven van de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van het wonen. Zo wordt ingegaan op het verkopen van sociale huurwoningen, doelgroepenbeleid, het woningbouwprogramma voor de komende jaren en dergelijke. Daarnaast worden de verschillende doelstellingen van Stadsdeel West op het gebied van het wonen aangegeven.

Inspraak
De concept woonvisie ligt samen met de Uitvoeringsregels Woningontrekking van donderdag 29 december gedurende zes weken ter inzage.U kunt de documenten vinden via www.west.amsterdam.nl/terinzage.

Artikel delen:

!WOON