Nieuwsbrief Wijksteunpunten Wonen april 2012

26 april 2012

In deze nieuwsbrief het laatste nieuws over de turbulente gang van zaken rond de extra huurverhoging, de verstrekkende gevolgen van de Donnerpunten in beeld en een aantal boeiende juridische uitspraken. Verder informatie over de activiteiten van de wijksteunpunten, een korte beschouwing van het jaarverslag 2011 en nog veel meer.

Artikel delen:

!WOON