1 juli laatste kans bezwaar huurverhoging

25 juni 2012 - De meeste huurders hebben in april een huurverhogingsvoorstel gekregen per 1 juli. Als u bezwaar wilt maken, dan moet u dit voor 1 juli doen.  Op huurders.info en in de “Woonlastenkrant 2012” leest u wanneer u bezwaar kunt maken en hoe u dit moet doen. Met de digitale puntentelling kunt u zelf uw maximum huur berekenen.

Woningbouwcorporatie Ymere heeft dit dit jaar, vanwege de vele onduidelijkheden in de regelgeving in Den Haag, de huurverhoging per 1 augustus voorgesteld. Deze huurders kunnen tot 1 augustus nog bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

Wanneer u advies of ondersteuning wilt, dan kunt u natuurlijk terecht bij het Wijksteunpunten Wonen in uw buurt.

Artikel delen:

!WOON