Help, mijn pand wordt gesplitst!

27 september 2012

Een VvE, wat moet je er mee?

Met deze vraag komen huurders met grote regelmaat bij het Wijksteunpunt Wonen binnen. Huurders van particulieren worden bijgestaan en geadviseerd hoe om te gaan met de eventuele renovatie en voorstellen van de verhuurder. Bij huurders van corporaties is de vraag naar aanleiding van een voorgenomen splitsing vaak anders. De formele verhoudingen tussen huurder en verhuurder veranderen niet direct, u kunt gewoon blijven zitten en uw huurovereenkomst wordt niet gewijzigd. Ook is de aanpak van het onderhoud anders dan bij particulieren, waar vaak veel verbeterd moet worden voordat tot splitsing overgegaan kan worden. Toch heeft op termijn het splitsen ook gevolgen voor het beheer van het complex. De corporatie beslist na splitsing niet meer, maar de Vereniging van Eigenaren. De corporatie hoort in die vereniging de belangen van de huurders te waarborgen.

Hoe doen ze dit en hoe kunt u er als huurder voor zorgen dat ze dit zo goed mogelijk blijven doen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de Vereniging van Eigenaren ook de beslissingen neemt zonder voorbij te gaan aan de kennis en wensen van de huurders in het complex? Over dergelijke vragen en veel meer organiseert het Wijksteunpunt Wonen Zuid diverse informatieavonden en middagen in samenwerking met huurdersorganisaties en soms met corporaties.

Een algemene informatieavond voor huurders in Amsterdam-Zuid in gesplitste corporatiecomplexen is op donderdag 18 oktober 2012, inloop 19.15, aanvang 19.30, Rijnstraat 115. U kunt zich aanmelden via vvevoorlichting@wswonen.nl

 

 

 

Artikel delen:

!WOON