Ideaal wonen in Buitenveldert – bewonersbijeenkomst

30 oktober 2012

We hebben te maken met problemen op de woningmarkt, veranderende regelgeving, maar ook met de ontwikkeling van de Zuidas en de verstedelijkingsopgave volgens Structuurvisie Amsterdam 2040. Wat betekenen deze feiten voor bewoners, wat zijn hun woonwensen?
Buitenveldert is de meest succesvolle naoorlogse wijk in Nederland. Buitenveldert is ingericht volgens een ontwerp van Van Eesteren en bijzonder geliefd als diverse, ruime, groene woonwijk. In 2009 is de Nota Buitenveldert in Balans vastgesteld, een goed voorbeeld van bewonersparticipatie. Eind 2013 wordt het Bestemmingsplan Buitenveldert gewijzigd, conserverend zo wordt gesteld. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?
De Commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert vindt het de hoogste tijd dat bewoners, al dan niet verenigd in VVE’s, Bewoners- en Huurdersverenigingen, worden geïnformeerd en gehoord. Daarom heeft de commissie ruimtelijke ordening van het WOCB voor u het volgende programma opgesteld.

Bewonersbijeenkomst op
maandag 5 november 2012 van 19.00 tot 21.30 uur
MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Toegang: gratis.

PROGRAMMA:
19.00 – 19.05 Welkom en korte inleiding – Mw. I. Boon, lid Cie. RO WOCB
19.05 – 19.25 Presentatie concept Bestemmingsplan Buitenveldert 2013 – Dhr. S. Kinneging, Stadsdeel Zuid
19.25 – 19.40 Waardering architectonische en stedebouwkundige opzet – Dhr. J. van de Werf, Bureau Monumenten & Archeologie
19.40 – 20.00 Presentatie huur en verkoop in 1 complex, VVE-Beheer – Dhr. O. Vrij, WSW
20.00 – 20.15 Pauze
20.15 – 20.45 Woonwensen bewoners, vragen uit de zaal
20.45 – 21.05 Presentatie nieuwe regels huur en koop – Dhr. H. Degenhart, Huurdersver. ZA
21.05 – 21.25 Presentatie huurbeleid en betaalbaarheid – Mw. D. van Herpen, Eigen Haard
21.25 – 21.30 Samenvatting en sluiting.
Kom dus 5 november naar de bijeenkomst en laat uw stem horen! Vragen kunnen van tevoren worden ingediend bij woc.buitenveldert@worldonline.nl ter attentie van de Cie. RO.

 

Artikel delen:

!WOON