Jaarlijkse ouderenmiddag in de Jordaan

01 november 2012

Woensdagmiddag 7 november vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) plaats in het Claverhuis. De middag staat dit jaar in het teken van de crisis en de bezuinigingen. Met medewerking van Boudewijn Oranje en Roeland Rengelink (dagelijks bestuur stadsdeel Centrum), Frank Agterkamp (Nederlandse Woonbond) en Renske Leijten (SP).

De wethouders Boudewijn Oranje (D66; Bouwen & Wonen), Roeland Rengelink (PvdA; Zorg & Welzijn) en Frank Achterkamp van de Nederlandse Woonbond zijn als gast aanwezig. Met vertegenwoordigers van de corporaties, ANBO en de lokale en landelijke politiek zijn zij uitgenodigd te komen luisteren naar de praktijkverhalen uit de buurt. Zij vertellen wat zij de komende jaren voor de ouderen in petto hebben, op het gebied van wonen, zorg en voorzieningen.

Ramp
De laatste jaren waren voor veel oudere buurtbewoners een ramp. Ook in de verkiezingscampagnes figureerden de ouderen uitsluitend als kostenpost. Benardus het grote verzorgingshuis van de Jordaan, is gesloopt omdat we voortaan thuis moeten blijven wonen. Maar aan een alternatief in de buurt wordt niet gewerkt. Integendeel. In het nieuwe Bernardus bouwt zorggigant Osira voornamelijk onbetaalbare vrijesector zorgappartementen, winkels en een parkeergarage voor 180 auto’s. Terwijl nauwelijks buurtbewoners, laat staan ouderen, een auto hebben. Velen vragen zich af wat dit nog met ouderenzorg te maken heeft.

Donner- en Spiespunten
In de buurt komt ook geen sociale huurwoning meer beschikbaar voor ouderen. Wel zijn er particuliere serviceflats gerealiseerd van €5000. Per maand! Ook worden alle geschikte vrijkomende huurwoningen verkocht dan wel met de 25 Donnerpunten en de monumentenopslag in de vrije sector getild. Dat wordt nog erger met de ‘Spiespunten’ die het Kabinet Rutte vlak voor de verkiezingen heeft doorgevoerd: alle huurwoningen in monumenten krijgen er per 1 januari 50 (!) punten bij. In Den Haag denken ze daarbij wellicht aan luxe grachtenpanden, maar bij ons in de Jordaan treft het duizenden eenvoudige, kleine en matig geïsoleerde woningen, ondermeer in de hofjes, waar veel ouderen wonen. Woningen die eind 19e eeuw voor de arbeiders zijn gebouwd, door buurtactie van de sloop zijn gered en daar nu hun monumentenstatus aan danken. Huurverhogingen van €400 naar €1200 voor woningen van krap 40m² zijn geen uitzondering.

Zorg, welzijn en financiën
Zorg- en welzijnsinstellingen moeten met minder geld en personeel maar meer vrijwilligers en mantelzorgers de zorg in de buurt op peil zien te houden.
Financiëel tenslotte is positie van veel oudere buurtbewoners verslechterd en de kabinetsonderhandelingen beloven weinig verbetering. Na jarenlange voorbereidingen achter de schermen gaat waarschijnlijk per 1 januari de scheiding van zorg en wonen in, terwijl de precieze gevolgen voor de bewoners nog onduidelijk zijn. Duidelijk is wel dat de kosten van levensonderhoud, zorg en wonen stijgen, terwijl inkomens en huurtoeslag omlaag gaan. Moeten de ouderen de crisis betalen?

Gespreksleidster van de middag is Leny van Vliet, bestuurslid van Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. Muzikaal wordt de middag opgeluisterd door de legendarische Puur Mokum Accordeonnisten.

Jan Bosman

Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ)

 

Artikel delen:

!WOON