Ook in 2013 subsidie voor voorlichting VvE

29 november 2012

Ook volgend jaar gaat het WSWonen Centrum huurders van gemengde complexen (VvE) ondersteunen. Bij de vaststelling van de begroting voor 2013 heeft de deelraad de speciale subsidie hiervoor met een jaar verlengd. Het amendement was ingediend door de raadsleden De Meij (VVD), Van Lissum (VVD) en Kramer (GroenLinks) en werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De voltallige fracties van de VVD, GroenLinks, SP en PvdA stemden voor. Alleen de D66 fractie en de fractie Alexandrova stemden tegen het amendement. Het WSWonen is zeer verheugd met de verlenging van deze subsidie. In een gemengd complex is een VvE verplicht en hebben huurders en kopers een gedeeld belang. Door in een vroeg stadium goede afspraken met elkaar te maken valt er veel te bereiken.

Eerder dit jaar heeft het WSWonen Centrum een speciale informatiebrochure over gemengde complexen uitgebracht. Ook zijn er informatieavonden georganiseerd, bewonerscommissies opgericht en was er intensief contact met een aantal woningcorporaties.

Zie ook de eerder verschenen artikelen op deze website.

Brochure voor huurders in de VvE

Stadgenoothuurders voorbereid op de verkoop

Nieuwmarkthuurders organiseren zich

 

Artikel delen:

!WOON