Aanpassing regels woonruimteverdeling vanaf 1 januari

24 december 2012

De regels voor de woonruimteverdeling worden per 1 januari aangepast. In dit artikel leest u wat er verandert en wat de eventuele gevolgen voor u zijn.

Afschaffing regionale bindingseis
De regionale bindingseis vervalt. Er wordt niet meer gecontroleerd of u in de regio woont of werkt.

Woningen voor gezinnen
Woningen die alleen zijn bedoeld voor gezinnen kunt u voortaan herkennen aan de tekst boven de foto Woning voor gezinnen. Deze woningen zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen die bestaan uit de woningzoekende zelf en tenminste één kind van nog geen 18 jaar. Ook een eenoudergezin kan voor zo’n woning in aanmerking komen.
Bij een deel van de Woningen voor gezinnen krijgen gezinnen met tenminste drie kinderen van nog geen 18 jaar voorrang op andere gezinnen. Bij de woningen waar dit geldt, staat dit in de advertentie vermeld. Bij het reageren op woningen voor gezinnen is het belangrijk dat de geboortedatum van uw kind(eren) correct in uw inschrijfgegevens staat.
In Amsterdam en Diemen gold er tot nu toe bij alle woningen vanaf 60 m2 voorrang voor grote huishoudens: afhankelijk van de grootte van de woning hadden grote huishoudens voorrang op andere huishoudens. Deze regeling vervalt.

Voorrangsregeling 65+/MI/WMO in Amsterdam
De voorrangsregeling in Amsterdam voor 65+/MI//WMO komt te vervallen. Daarom worden vanaf 2013 geen nieuwe medische indicaties meer afgegeven door de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven in Amsterdam. WoningNet voegt vanaf 2013 de medische indicaties en WMO-indicaties niet meer toe aan de inschrijving van woningzoekenden. Voor woningzoekenden met een indicatie die vóór 2013 is ingevoerd in de inschrijving is er een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Zij kunnen tot uiterlijk deze datum met voorrang blijven reageren op woningen met voorrang voor 65+/MI/WMO. Daarna vervalt de voorrangsregeling definitief.

Loting
In de loop van 2013 zal een beperkt deel van de sociale huurwoningen via loting worden aangeboden. Loting wordt dan een aanvulling op de bestaande woningtoewijzing op basis van inschrijfduur en woonduur. Dit maakt het vinden van een woning gemakkelijker voor woningzoekenden met een korte inschrijfduur of woonduur die op korte termijn willen verhuizen. Meer informatie hierover komt beschikbaar zodra loting wordt ingevoerd. Hiervoor is nog geen definitieve datum bekend.

Jaarlijkse aanpassing huur- en inkomensgrenzen
Ieder jaar past de overheid de huur- en inkomensgrenzen aan. Per 1 januari is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 681,02. Het maximale jaarinkomen waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 34.229. Voor gezinnen is dit € 38.695; zij kunnen op een deel van de woningen reageren.
Dus in 2013 kunt u met een maximaal jaarinkomen van € 34.229 (voor gezinnen € 38.695) reageren op woningen met een nettohuur tot en met € 681,02. Het maximale jaarinkomen is het toetsingsinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend. Voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar is in 2013 de maximale rekenhuur € 374,44.

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.woningnetregioamsterdam.nl

Bron: Woningnet Regio Amsterdam, december 2012

Artikel delen:

!WOON