Huurplannen regering zwaar onder vuur

13 december 2012

De huurparagraaf in het regeerakkoord ligt zwaar onder  vuur. Dat is niet vreemd, want de voorstellen betekenen de grootste liberalisatieslag in de huursector sinds mensenheugenis. Ze gaan uiteindelijk nog een stuk verder dan de fel bekritiseerde Dekker plannen van een aantal jaren geleden. De kritiek op de plannen komt zowel van huurdersorganisaties en woningcorporaties als van lokale politici. De Amsterdamse wethouder Ossel en PvdA fractievoorzitter Weevers spraken zich duidelijk uit tegen WOZ huren.

De gevolgen voor Amsterdam zijn dan ook enorm. Van een betaalbare voorraad in de oude wijken zou op termijn niets overblijven, wat het einde betekent van de gemengde stad. Wat veel mensen zich nog niet realiseren is dat de voorstellen leiden tot vergaande afbraak van de rechtsbescherming van huurders. Bij koppeling van de huurprijs aan de WOZ wordt ook de liberalisatiegrens daardoor bepaald. Als de maximale (jaar)huurprijs komt te liggen op 4,5% van de WOZ waarde dan correspondeert de per 1 januari 2013 aangepaste liberalisatiegrens van € 681  met een WOZ waarde van  € 181.600. Dat zou betekenen dat een heel groot deel van de Amsterdamse woningen op termijn volledig buiten de huurprijsbescherming valt. De voorstellen betekenen dus een enorme uitholling van de huur(prijs)bescherming en het is de vraag of de onderhandelaars dat wel zo bedoeld hadden.

De aanpassing die Minister Blok nu wil doen om de problemen voor studentenwoningen te verzachten is het bepalen van de maximale huurprijs op 5,5%, mogelijk met regionale verschillen. Dat maakt het effect nog erger: de liberalisatiegrens komt dan op WOZ € 148.500 te liggen. Bovendien wordt het systeem dan nog complexer en blijven de grote problemen met jojo-huren door jaarlijks veranderende WOZ waarde en een zeer ontoegankelijke rechtsbescherming bestaan. Het idee van PvdA woordvoerder wonen Monasch om dan maar een mix te maken van WOZ en puntenstelsel doet ook niets aan deze problemen. Zoals wij al eerder aangaven op grond van onze praktijkervaringen: de WOZ is ongeschikt voor de huurmarkt.

Hieronder enkele links:

Wordt vervolgd.

Artikel delen:

!WOON