De jaarlijkse aankondiging huurverhoging voor sociale huurcontracten.

19 april 2013

Uw verhuurder mag eens per 12 maanden een huurverhogingsvoorstel doen. De meeste verhuurders laten de huurverhoging ingaan op 1 juli. Ze dienen dit minimaal 2 maanden van tevoren aan te kondigen (dus voor 1 mei).

De verhuurder dient zich te houden aan de door de overheid vastgestelde percentages;

per 1 juli 2013 worden de huurprijzen aangepast aan het inflatiepercentage over het jaar 2012. Dit jaar is de huurverhoging vastgesteld op 2,5%. Bovenop dit inflatiepercentage komt de inkomensafhankelijke huurverhoging:
– voor huishoudens met een inkomen tot en met €33.614,- 1,5% extra (totaal 4%);
– voor huishoudens met een inkomen tussen €33.614,- en €43.000,- 2% extra (totaal 4,5%) en;
– voor huishoudens met een inkomen boven €43.000,- 4% extra (totaal 6,5%).

Als uw verhuurder de huur met 4,5% of 6,5% verhoogt dient verhuurder met het voorstel een inkomensverklaring van de Belastingdienst mee te sturen om aan te tonen dat u in deze inkomenscategorie valt. In de inkomensverklaring staat hoofdzakelijk in welke inkomenscategorie uw huishouden valt en hoeveel personen uw huishouden telt, i.v.m. het verzamelinkomen per adres’. In deze verklaring staan dus geen exacte bedragen of namen van uw gezinsleden. Het verzamelinkomen wordt gebaseerd op het jaar 2011. Als u inkomen sindsdien gedaald is kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging als u daardoor in een andere lagere inkomenscategorie valt.

Als u een sociale huurwoning huurt kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging als:
1. de huurprijs hoger is dan wettelijk toegestaan of dit wordt na de huurverhoging;
2. de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging vanwege onderhoudsgebreken heeft  uitgesproken of dit verzoek hierom nog in behandeling heeft;
3. de verhuurder binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurprijsverhoging de huur opnieuw wil  verhogen;
4. de huurverhoging hoger is  dan wettelijk toegestaan;
5. er onjuistheden zijn in het voorstel tot huurverhoging;
6. het voorstel tot huurverhoging te laat is verstuurd.

Lees meer over dit onderwerp op de website van de Rijksoverheid:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens

Huurt u een woning met een geliberaliseerd contract? Dan geldt de jaarlijkse huurverhoging niet op deze wijze. Kijkt u voor meer informatie op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-huurliberalisatie.html

Artikel delen:

!WOON