15 mei Huurverlagingsdag WSWonen Centrum

07 mei 2013

Op woensdag 15 mei is de jaarlijkse Huurverlagingsdag van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Tijdens de spreekuren kunnen huurders van de binnenstad terecht bij het steunpunt voor informatie over de hoogte van de huurprijs.

De Huurverlagingsdag is ontstaan als tegenhanger van de jaarlijkse huurverhoging. Uit de ervaringen van de huurteams blijkt dat de huurprijzen in de Amsterdamse binnenstad het wettelijk maximum vaak overstijgen. Met het starten van een procedure bij de huurcommissie kan de huurprijs teruggebracht worden naar het maximaal redelijke niveau. Als de verhuurder weigert om ernstige onderhoudsklachten te verhelpen kan de huur nog verder verlaagd worden.

Bij nieuwe huurovereenkomsten kan een te hoge huur in de eerste zes maanden met terugwerkende kracht verlaagd worden. Woont de huurder langer dan een half jaar op een woning, dan gaat de huurverlaging op een later moment in. Alleen als de huurprijs geliberaliseerd is, dan is dit niet mogelijk.

Er zijn dit jaar veel vragen over de huurverhoging. Voor het eerst is er een extra verhoging mogelijk voor inkomens vanaf 33.614 euro. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij de verhuurder een te hoge huurverhoging heeft voorgesteld. Bezwaar maken tegen het voorstel kan tot 1 juli. In de Woonlastenkrant, die eind april huis aan huis verspreid is, staat informatie over de bezwaargronden en de mogelijkheden om huurverlaging aan te vragen.

Op www.huurverhoging.nl kunnen huurders met de huurverhogingscheck controleren of de voorgestelde huurverhoging gerechtvaardigd is. Tijdens de Huurverlagingsdag wordt ook hulp geboden bij het invullen van het bezwaarschrift tegen de huurverhoging.

Wij roepen huurders op om gegevens naar de spreekuren mee te nemen m.b.t. de kenmerken van de woning, het huurcontract en het huurverhogingsvoorstel. Tijdens de Huurverlagingsdag kan dan ter plekke een proefberekening worden gemaakt om de maximale huurprijs te bepalen.

Jaarlijkse Huurverlagingsdag – woensdag 15 mei 2013
Elandsgracht 70 – 14.00 tot 16.00 uur
Nieuwe Doelenstraat 55 – 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur
Kleine Wittenburgerstraat 201 – 15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur

* Het hele jaar door kunnen huurders hun huurprijs laten controleren door de Huurteams. Kijk voor de contactgegevens op www.wswonen.nl.

Artikel delen:

!WOON