In het kort onze ervaringen met de huurverhoging 2013

05 juni 2013

Vrijwel direct na het versturen van de aankondigingen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 is de aanloop van cliënten voor onze spreekuren enorm toegenomen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is er sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal spreekuurbezoekers. Een grote meerderheid van de spreekuurbezoekers maakt zich zorgen over de huurverhoging en wil bezwaar maken. Sommige bewoners reageren met verbazing: “Hoe kan dat nu? Normaal is de huurverhoging altijd maar een paar euro.” Er is sprake van verontwaardiging: “Ik ben helemaal geen scheefwoner!” Veel bewoners zijn bang dat het nooit meer terug te draaien is, vinden het onrechtvaardig en zijn bang dat ze hun huur niet meer kunnen opbrengen in de toekomst. Wijzigingen of verwachte wijzigingen in de situatie van het huishouden is een veel genoemde reden om bezwaar te maken. Maar ook pure verontwaardiging is voor veel bezoekers reden bezwaar maken (Ze hebben mijn overuren meegerekend met mijn loon …!).

Het bezwaarschrift moet voor 1 juli 2013 in het bezit zijn van de corporatie/particuliere verhuurder. Een standaard bezwaarschrift en verdere informatie omtrent het bezwaarschrift kunt u vinden op www.huurverhoging.nl.

Het Wijksteunpunt Wonen kan hulp bieden bij het maken van bezwaar.

Artikel delen:

!WOON