Inkomensafhankelijke huurverhoging leidt tot veel vragen en veel spreekuurbezoek

05 juni 2013 - De inkomensafhankelijke huurverhoging van dit jaar leidt tot heel veel vragen van huurders. De regeling is voor huurders erg ingewikkeld. Huurders zijn ook verbolgen over en geschrokken van  de hoogte van de verhogingen. Met percentages van 4, 4,5 en 6,5% heb je al snel een verhoging van 25 euro te pakken oplopend tot wel 45 euro.

Spreekuur
Alleen in de maand mei bezochten maar liefst 314 huurders de spreekuren. Het overgrote deel van de bezoekers kwam vanwege de huurverhoging. Verder wordt er heel veel gebeld en gemaild.

Foutieve gegevens en misbruik van gegevens
Het komt  voor dat de gegevens die door de belastingdienst zijn aangeleverd niet correct zijn. De vermelde inkomens op de verklaring van de Belastingsdienst zijn niet altijd correct.

Een enkele particuliere verhuurder maakt misbruik van de gegevens. In de verklaring van de belastingdienst staat te lezen uit hoeveel personen het huishouden bestaat. Een verhuurder in Oost was niet op de hoogte van het feit dat er in een woning een 2e persoon stond ingeschreven. Door de verklaring van de belastingdienst kwam hij hierachter en stuurde een zeer intimiderende brief naar huurder. Daarin eiste hij niet alleen uitschrijving van de 2e persoon maar ook dat huurder zijn woning zou verlaten. Tegen deze verhuurder is inmiddels een klacht ingediend.

Zorg om (toekomstige) betaalbaarheid van wonen
Uit de vele contacten met huurders komt een centraal thema steeds terug: de huurders maken zich ernstige zorgen over de toekomstige betaalbaarheid van het wonen voor hen. Ze kunnen niet kopen en vrije sector huur is onbetaalbaar. Door de forse stijging van de huurprijs zijn ze bang straks de huur niet meer te kunnen betalen en ook bang hun huurtoeslag te gaan verliezen omdat ze boven de huurtoeslag grens gaan komen. Meerdere huurders hebben aangegeven ook op dit moment al financiële problemen te hebben en door de huurverhoging echt in nog grotere problemen te komen.

Bezwaar
Veel huurders maken bezwaar op grond van het feit dat hun inkomen gedaald is in 2013.  Ze zijn hun baan kwijt geraakt of met pensioen gegaan. Ook wordt er bezwaar gemaakt omdat het aantal personen waarop het inkomen is gebaseerd niet (meer) correct is

Uit de  eerste reacties van verhuurders op dit bezwaar, blijkt dat ze willen dat huurder dit dan maar aantoont. Huurders hebben daar om privacy redenen weinig zin in. Opvallend is overigens dat huurders wel bij ons met hun hele financiële huishouden langskomen in de hoop dat ze toch bezwaar kunnen maken.  Een aantal huurders maakt bezwaar om principiële redenen: zij zijn van mening dat hun privacy in het geding is geraakt.

Vergeten categorie
De categorie huurders die een huur betaalt boven € 681,- en een niet geliberaliseerd contract heeft (meestal omdat ze er al voor 1994 zijn komen wonen), is in de wetgeving vergeten. Deze huurders betalen vaak al een huur van €900 en krijgen desondanks een huurverhoging van 6,5%. Aangezien dit nooit de bedoeling geweest kan zijn van de wetgever, adviseren wij voor deze groep om bezwaar aan te tekenen: zij zijn immers geen “scheefwoner” en hun verhuurder hoeft geen verhuurderheffing af te dragen. Een andere categorie huurders die onterecht hoge huurverhogingen krijgt aangezegd zijn de geliberaliseerde contracten.  Daarin staat vaak dat de huren met inflatiepercentage verhoogd mogen worden en 6,5% of 4 % is dan niet terecht.

Tot 1 juli nog bezwaar mogelijk
Voor huurders die nog bezwaar willen maken: u kunt dit nog doen tot 1 juli aanstaande. Het beste advies kunnen wij u geven als u met ons contact opneemt of langskomt op de spreekuren. Neem dan wel uw contract en voorstel huurverhoging mee.

Artikel delen:

!WOON