Inhoudelijke discussie shortstay overlast

04 oktober 2013

Op 3 oktober, tijdens het 25 jarig jubileum van het ASW, verzorgde het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag  een workshop c.q. discussie over shortstay, hotelwoningen en alle overlast die dat veroorzaakt.

Onder de aanwezigen waren onder andere ambtenaren van stadsdelen, Economische Zaken, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven maar ook bewoners, de hotelbranche en de brandweer.

Er is op een goed inhoudelijk niveau gediscussieerd:  Grote groepen toeristen in woonpanden is geen gelukkige combinatie. Overlast, woningonttrekking, brandgevaar, oneerlijke concurrentie zijn dan een paar steekwoorden.

Tijdens de discussie bleek al snel dat óók de aanwezige ambtenaren niet achter het huidige beleid staan: het is moeilijk te handhaven én het shortstaybeleid bedient nu voornamelijk toeristen terwijl het beleid was ontwikkeld om tijdelijke huisvesting te bieden aan expats. Volgens de gemeentelijke hotelloods komt de markt nu met speciale ‘woonhotels’ die zich specifiek richten op tijdelijke huisvesting van expats: het shortstay-beleid is dan zelfs overbodig.

We hopen dat we met deze discussie over shortstay en hotelwoningen de aandacht hebben kunnen verleggen naar de nadelige kanten van deze vorm van verhuur. De positieve reacties na afloop van de discussie stemde ons tevreden.

Artikel delen:

!WOON