Bewoners Haarlemmerpoort naar de rechter

25 december 2013

Bewonerscommissie Haarlemmerpoort heeft een verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank om te voorkomen dat Ymere het renovatieplan gaat uitvoeren. In het plan is onvoldoende rekening gehouden met de bewoners en zij noemen het participatietraject dat zij doorlopen hebben een wassen neus.
De bewoners vinden dat er na de renovatie te weinig sociale huurwoningen beschikbaar blijven in de Haarlemmerpoort. Ze moeten verhuizen naar een andere woning. De Overlegwet biedt bewonerscommissies de mogelijkheid een geschil met de verhuurder over de huurdersparticipatie voor te leggen aan de rechter, alvorens de verhuurder begint met de uitvoering van een renovatieplan. Zolang de zaak onder de rechter is, zal de gemeente Amsterdam geen peildatum afgeven. De peildatum is de start van de herhuisvesting.
Download hier het verzoekschrift van Bewonerscommissie Haarlemmerpoort.

Op woensdag 5 februari om 10:30 uur vindt de zitting plaats op de Parnassusweg 220.

 

Lees ook:

Artikel Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael (pag. 2), “‘Participatie’ jaagt bewoners uit Haarlemmerpoort: Inspraak bij renovatietrajecten moet beter“, jrg. 11, nr. 6, december 2013/ januari 2014

Huurbrief nr. 47 Huurdersvereniging Centrum – Huurdersparticipatie valt tegen.

 

Eerder verschenen artikelen op deze website

Ymere wil van bewoners Haarlemmerpoort af (8 juli 2011)

 

Artikel delen:

!WOON